Izteka se rok za posredovanje pripomb na Strategijo razvoja in trženja turizma destinacije Koper do leta 2025

0
867

Do 22. septembra ima javnost čas za posredovanje pripomb in predlogov na Strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025.

Spomnimo, da je Mestna občina Koper v začetku julija letos javnosti predstavila osnutek Strategije razvoja in trženja turizma do leta 2025 oziroma Turizem Koper 2025. Slednja je nastajala v tesnem sodelovanju s člani projektne skupine, sestavljene iz predstavnikov Mestne občine Koper, predstavnikov turističnega gospodarstva in drugimi lokalnimi turističnimi deležniki. Končno vsebinsko obliko pa je strategija dobila z upoštevanjem smernic nove razvojne strategije turističnega razvoja Slovenije, ki bo uradno sprejeta v letošnjem letu.

Foto: arhiv ekoper.si

Osnutek strategije je trenutno v fazi javne obravnave, in sicer vse do 22. septembra. V tem času je javnost vabljena, da posreduje svoje predloge in pripombe na elektronski naslov turizem@koper.si. Ob koncu javne obravnave bo strategijo sprejel občinski svet Mestne občine Koper, s čimer bo ta postala uradna.

Turizem Koper 2025 je sicer približno 160 strani dolg razvojno-trženjski strateški načrt turizma, ki je nastal kot eden od rezultatov projekta PUT-UP ISTRE, sofinanciranega v okviru Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Dokument je dostopen na tej povezavi: http://www.koper.si/index.php?page=static&item=2002611