Javni razpisi Mestne občine Koper za leto 2017

0
2801

V Uradnem listu RS in na uradni občinski spletni strani www.koper.si je objavljenih več občinskih razpisov za sofinanciranje dejavnosti v letu 2017.

Občina je objavila javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti,  razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev, razpis za sofinanciranje športnih programov, programov in projektov za otroke in mladino, programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja in zdravja v Mestni občini Koper, kulturnih programov ali projektov, programov socialnega varstva in programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2017.

Foto: arhiv ekoper.si

Roki za prijavo na objavljene javne razpise se iztečejo 6. marca, z izjemo razpisa za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov, ki se izteče 13. marca in razpisa za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, ki ima razpisanih več prijavnih rokov.

Pri razpisu za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper v letu 2017, je letošnja novost, da je razpis razdeljen na dva dela, in sicer na prireditve, ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper in na promocijske aktivnosti, ki se odvijajo zunaj  Mestne občine Koper.

Prijavitelji morajo oddati prijave najkasneje do 6. marca 2017 za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki so se izvedle od 1. januarja do vključno 6. marca 2017 oziroma se bodo izvajale v obdobju od 6. marca do 31. decembra 2017, do 24. aprila 2017 je treba oddati prijavo na razpis za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. junija do 31. decembra 2017, do 5. junija 2017 pa za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2017 ter do 25. septembra 2017 je treba oddati prijavo za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2017.

Vsi razpisi so objavljeni na uradni občinski spletni strani www.koper.si.