“Gospa sodnica, razložite mi, zakaj hodim sem?”

0
2680

Danes se je na Okrožnem sodišču v Kopru nadaljeval zagovor koprskega župana Borisa Popoviča v ponovljeni sodni obravnavi Serming.

Popovič je sodnemu senatu uvodoma predlagal terenski ogled inkriminirane parcele na območju Sermina in vseh ostalih po navedbah sodišča primerljivih zemljišč (območje Tuš, Lantana, Supernova …), saj je po njegovem mnenju le tako mogoče porotnikom plastično prikazati, kje se nahajajo parcele in zakaj te med seboj v nobenem primeru ne morejo biti primerljive. »Mislim, da je pošteno, da sami vidite in cenite, ali je primerljivo ali ne, to je moj predlog,« je pojasnil Popovič in na opombe predsednice senata Meri Mikac, da so zadeve že znane, odgovoril »vi ste že tretjič tukaj, jaz govorim njim, ki to poslušajo prvič. Prepričanega ne prepričujem, ampak prepričujem poroto«. Med porotniki so namreč tudi osebe, ki ne živijo na tem območju in zato ne morejo poznati lokacij zemljišč.

Za komunalno neopremljeno zemljišče na degradiranem območju Sermina si občina ni upala niti predstavljati, da bi lahko iztržila 86 evrov na kvadratni meter.

Ponovno se je obregnil tudi ob način vrednotenja nepremičnin v času gospodarske rasti, ko so cenilci izdelovali previsoka in nerealna vrednotenja, zato da bi podjetja od bank prejemala večja posojila in s tem ustvarili bančno luknjo. »Tako sta delala tudi dva cenilca, ki sta po naročilu Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zemljišče na Serminu ocenila neprimerno več kot je bilo to dejansko vredno, in to za potrebe tega sodnega postopka. Kar pomeni, da sem jaz danes tukaj, ker je nekdo zlorabil svoj položaj. Ta ista dva cenilca sta s cenitvami za SCT in nekatere slovenske banke pripomogla k bančni luknji, sedaj pa pomagata državi, da me zapre,« je povedal Popovič.

Še enkrat je poudaril, da sam sicer ni cenilec in se na to področje ne spozna, da pa v Kopru živi od nekdaj in se zaveda, da je bilo skoraj nemogoče pričakovati, da bi se parcele na Serminu prodajale za 86 evrov na kvadratni meter, kaj šele za 150 evrov. V tistem času so se namreč, tako Popovič, primerljiva, komunalno opremljena zemljišča na Kozini in v Trstu prodajala za 25 evrov na kvadratni meter, medtem ko je občina za potrebe gradnje gospodarsko obrtne cone Sermin komunalno opremljena zemljišča prodajala za 96 evrov na kvadrat, čeprav je samo komunalna oprema zemljišča na tem območju znašala skoraj toliko.

Še vedno je prepričan, da je bila prodaja zemljišča za 86 evrov na kvadrat odličen posel, in to je bilo največ kar smo dobili, še več kot smo dejansko pričakovali. Ob tem je dodal, da je ne glede na to realna vrednost tista, ki jo določi trg. »Nepremičnina je vredna toliko, kolikor ti nekdo zanjo plača,« je bil jasen Popovič in pojasnil, da je bil edini kupec za to zemljišče podjetje Serming, drugega ni bilo. »Ni bilo čakalne vrste od tretje ure zjutraj, kot je to za nakup novega i-Phonea.«

Da je 86 evrov na kvadratni meter zemljišča odlična cena priča tudi dejstvo, da je koprska občina zemljišča za gradnjo GORC Sermin, v neposredni bližini, ki so bila komunalno opremljena, prodala za 96 evrov po kvadratu – čeprav samo komunalna oprema po kvadratnem metru znaša okrog 100 evrov.

»Ta postopek je popolnoma brezvezen in čisto politično dejanje, težko in nemogoče se je braniti proti ničemur,« je nadaljeval koprski župan, ki je sodnemu senatu pojasnil, da je nasploh izredno malo investitorjev, ki so sposobni realizirati naložbe v vrednosti v 100 ali več milijonov evrov, kot je bila ocenjena prav ta naložba na Serminu. Poleg tega je Sermin bil še manj privlačen za investitorje zaradi sprejetega Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki je natančno določal, kako in kaj lahko gradi morebitni investitor. Ta je bil sprejet v prvi vrsti zato, da domačinom, krajanom KS Bertoki zagotovimo, da se v bližini njihovih domov ne bodo razvijale zdravju in življenju nevarne dejavnosti, saj so se proti temu sami desetletja borili. »Nisem imel srca, da bi šel proti ljudem,« je poudaril Popovič, ob tem pa pojasnil, da je ljudi treba poslušat in upoštevat njihove želje, za razliko od časov nekdanjih oblastnikov, ko se ljudi ni vprašalo za nič. Tako so, recimo, na tem območju nastali rezervoarji goriva, v Dekanih je zrasla nevarna kemična tovarna Iplas. »Šele v času mojega tretjega mandata sem po nenehnih prizadevanjih za zaprtje in umik nevarne kemične industrije na območju Dekanov uspel doseči, da se tovarna seli in da ljudje ponovno zaživijo,« je pojasnil Popovič, ki si ta dosežek šteje v veliko čast.

V svojem zagovoru je postregel tudi s podatki, za koliko so se prodajale primerljive parcele na Serminu. V tistem času je namreč za potrebe gradnje Bertoške vpadnice podjetje Dars od občine in podjetja Serming moralo odkupiti nekaj zemljišč prav na tem istem območju – cenilci so jih ocenili na pičlih 25 evrov na kvadratni meter. »Serming se je na to pritožil in uspel iztržiti višjo ceno, in sicer nekje med 40 in 50 evrov na kvadratni meter, kar je neprimerno manj kot smo iztržili mi v tistem času, za bistveno večjo parcelo,« je poudaril Popovič. Ob tem je navedel tudi, da sta se občina in podjetje Serming v okviru menjalne pogodbe dogovorila o menjalni ceni parcel na Serminu v višini 70 evrov na kvadratni meter, torej manj kot je Serming kasneje plačal za popolnoma enakovredno parcelo na isti lokaciji.

Zadeva Serming: Tretjič znova

Na opozorilo sodnice, da se Popovič ponavlja, je ta odvrnil, da se zanjo morda res tako zdi, saj že tretjič vodi isti proces in posluša iste stvari, kar pa ne pomeni, da jih razumejo tudi porotniki in javnost. Ob tem je dodal, da sodnica te ista stvari vnovič posluša zato, ker je to isto sodišče (višje sodišče v Kopru) njeno sodbo raztraglo, in to v milijon točkah, ter jo v ponovno obravnavo vrnilo spet njej. To je absurd. »Če grem v taksi, ki se zaleti v drevo, naslednjič seveda ne grem več v isti taksi, ampak grem raje peš,« je nazorno ponazoril absurdnost ponovljenega sojenja v zadevi Serming.

Kljub temu, da je sodnica Meri Mikac v drugem sodnem postopku priznala, da tesno prijateljuje s tožilko Janjo Hvala, zapriseženo sovražnico župana in se iz procesa izločila, tokrat ne vidi nobenih težav, da v tandemu z najboljšo prijateljico v istem sodnem postopku že tretjič preganja Borisa Popoviča. Neodvisnost sodstva pa taka!

»Zaradi vas smo izgubili med 350 do 500 delovnih mest, komunalni prispevek, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Danes bi mi to rabili, ta denar in delovna mesta so bila pomembna za občino,« je še povedal Popovič, ki je za lažjo predstavo ponazoril obraten primer in se vprašal: »kako bi bilo, če bi Luko Koper zaprli za 10 let in jo nato spet odprli. Kaj bi to pomenilo? To bi bil bankrot za vse, ki so povezani z Luko Koper. Ta zaposluje približno 1.000 ljudi, mogoče samo dvakrat več kot bi zaposloval nov trgovski center. Vprašajmo se, kaj bi danes bilo, če bi projekt na Serminu delal vsa ta leta?« se je vprašal Popovič, ki je prepričan, da je nastalo ogromno škode, samo zato, »ker je bilo treba uničiti Borisa Popoviča«.

Kot je v nadaljevanju izpovedi pojasnil, ne on kot župan in ne Mestna občina Koper nista povzročila prav nobene škode. Ta je nastala samo zaradi dolgotrajnega in absurdnega sodnega postopka. Pri tem je Popovič izpostavil ključno pomanjkljivost sodnega procesa, in sicer odsotnost predstavnikov družbe Serming med obtoženimi. »Če bi bili tudi oni tukaj, bi obtožnica vsaj imela nek smisel, saj če naj bi mi nekomu ustvarili neupravičeno korist, jo nekdo na drugi strani prejme. Ampak ne, njih ni tukaj. Takrat, ko se je postopek na sodišču prvič začel, je bil predsednik koprskega sodišča Vitomir Bohinec brat direktorja Serminga. Brat je brat, verjetno se ga je hotelo zaščititi,« je sodnemu senatu razkril Popovič.

V nadaljevanju je koprski župan še dodal, da je družba Galeb in vse z njo povezane družbe, med njimi tudi Serming, imela povsod zemljišča. Ne samo v koprski občini, temveč tudi v izolski in drugih. »Ko sem prvič postal župan, nismo praktično nikjer mogli delati, ne da bi bili primorani reševati kakšno zemljiško razmerje z njimi. Na vsakem območju so imeli kakšno parcelo. Tudi sredi današnjega Tuš planeta«, je spomnil Popovič.

Dobro znana gospodarska naveza je v letih, ko je želela investirati na Serminu, bila polna denarja, saj so več milijonov evrov iztržili pri prodaji zemljišč ob izolski ladjedelnici družbam danes priprte Hilde Tovšak. Vendar je bil pri realizaciji načrtov moteč ravno Popovič. »Mene bi s tem procesom morali na hitro zapreti, spremeniti OPPN in nato delati drugo, vendar se jim ni izšlo,« sklene Popovič, ki je napovedal, da se je ravno zaradi dolgotrajnosti postopka povsem omajal nekdanji imperij Galeba, ki je gradil ali opravil inženiring domala vseh večjih projektov v regiji. Da gre za močno gospodarsko-politično navezavo po mnenju Popoviča priča tudi dejstvo, da so lahko iste osebe zgradile marino v Izoli, ne da bi imeli ustrezno dokumentacijo, gradbeno in vodno dovoljenje, predvsem pa zadostnih sredstev. »Marino v Izoli so zgradili brez enega samega papirja. Tako kot je piranska sodnica brez papirjev postavila hišo na parceli sklada kmetijskih zemljišč, ali kriminalist Dedić, ki je pripravil vso dokumentacijo, ki je podlaga za današnje sojenje, sam pa po navedbah medijev danes gradi na črno. To je moč teh ljudi. Jaz pa naj bi šel v zapor, ker pri nas niso uspeli,« je še dejal Popovič.

»S to sodbo ste mi prizadejali veliko škodo,« je sodnici dejal Popovič, v mislih pa je imel izpostavljenost njega in njegove družine, predvsem otrok, dnevnim poročanjem o domnevnih kriminalnih ravnanjih, ki se na koncu vedno končajo z oprostitvijo.

Koprski župan je sodnemu senatu tako pojasnil, da se je na zatožni klopi znašel, ker se je takemu načinu uprl in ker je kot župan uspešen in deloven. »Deset let, ko se na tem območju ni zgodilo nič, smo vsi oškodovani. Vsi občani, obrtniki, podjetniki, mamice z majhnimi otroki, ki bi se lahko danes sprehajali na novih parkovnih površinah, ki so bile prav tako predvidene na tem območju,« še dodaja Popovič. Ta je pojasnil, da se kot župan vedno bori za takojšnje izboljšanje pogojev življenja za vse občane in kariere ni gradil na obljubah o blaginji prihodnjih generacij »zanamcev«, kot so to vrsto let počenjali vsi župani pred njim. Prav zato je bil tudi izvoljen za župana, saj so si ljudje želeli takojšnjih sprememb na bolje. Izvoljen je bil tudi na zadnjih volitvah leta 2014, ko se je za župansko funkcijo potegoval z 8 protikandidati in to s prtljago polno pravosodnih krivic. »Šel sem na volitve s pravnomočno sodbo, kjer sem bil spoznan za davčnega utajevalca v primeru »kapučini« in z vašo sodbo v primeru Serming, kjer sem bil obsojen na 2 leti zapora. Sodbo ste izdali v imenu ljudstva, ki vam je v tem primeru dalo zaušnico, saj sem bil kljub sodbam izvoljen v prvem krogu. Višje sodišče pa vam je dalo še drugo zaušnico, saj je vašo sodbo razveljavilo. V primeru »kapučini« pa sem svojo pravico dosegel šele na Ustavnem sodišču, ki je razveljavilo obsodilne sodbe prvo in drugostopenjskega sodišča v Kopru ter vrhovnega sodišča v Ljubljani.«

»S to sodbo ste mi prizadejali veliko škodo,« je sodnici še dejal Popovič, v mislih pa je imel izpostavljenost njega in njegove družine, predvsem otrok, dnevnim poročanjem o domnevnih kriminalnih ravnanjih, ki se na koncu vedno končajo z oprostitvijo. »Moji otroci se morajo zaradi takih ljudi, ki delajo svoje delo neodgovorno, šolati v tujini, pa čeprav sem kot župan Mestne občine Koper ogromno naredil prav na področju šolstva,« je še pojasnil in sodnico vprašal, »kako otroku razložiš, da oče ne bo šel v zapor in da bo vse v redu?«

Ob koncu današnje glavne obravnave je sodišču predlagal, naj z zadevo čimprej zaključi, saj da ni prav in pošteno, da se na tak način nadaljuje. S svojim zagovorom bo nadaljeval prihodnji petek, 1. decembra, ob 9. uri.