Izteka se rok za prijavo na javni natečaj za nov turistični logotip

0
400

Do ponedeljka, 6. maja, se lahko prijavite na javni natečaj Mestne občine Koper za oblikovanje grafičnega znaka (logotipa) turistične destinacije Koper – Capodistria.

Kot je znano, je Mestna občina Koper na spletni strani www.koper.si objavila Javni natečaj za oblikovanje grafičnega znaka turistične destinacije Koper – Capodistria. Na natečaj se lahko do ponedeljka, 6. maja, prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki (s. p.), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet natečaja.

Prispele predloge bo predvidoma v prvi polovici maja obravnavala strokovna ocenjevalna komisija, ki bo izbrala tri najboljše in jih denarno nagradila. Najboljši predlog bo obenem osnova za izdelavo celostne grafične podobe destinacije Koper – Capodistria.

Zainteresirani za sodelovanje lahko svoje predloge grafičnega znaka (logotipa) z obrazložitvijo in drugimi zahtevanimi prilogami posredujejo po elektronski pošti na elektronski naslov turizem@koper.si z zadevo »LOGOTIP DESTINACIJE KOPER«. Zadnji rok za oddajo prijav je 6. maj 2019 (do polnoči).

Dodatna pojasnila in informacije lahko vsi zainteresirani dobijo na elektronskem naslovu turizem@koper.si ali na telefonski številki 05 6646 216.