Na Mestni občini Koper z odpadnim papirjem ravnajo odgovorno in varno

0
1296

Čeprav je bilo elektronsko sporočilo zaposlenim na koprski občinski upravi o pripravi zabojnikov za odpadni papir povsem operativne narave, je fotografija le-tega danes zaokrožila po priljubljenem družabnem omrežju Facebook ter sprožila polemike oz. neresnična namigovanja, ki jih v Mestni občini Koper kategorično zanikajo in obsojajo. 

Vse očitke oz. namigovanja, da naj bi šlo za namerno uničevanje dokumentacije oz. poziv zaposlenim k temu, zavračamo in ostro obsojamo. Gre za postopek varnega odvoza papirne dokumentacije, ki sodi v reden proces dela v koprski občinski upravi, s katerim so seznanjeni vsi zaposleni, zato razumemo dejanje javne objave elektronske pošte kot zlonamerno politično nagajanje v luči trenutnega dogajanja okrog lokalnih volitev,” zapise na družabnem omrežju Facebook komentirajo v koprski občinski upravi.

Ob tem dodajajo, da je bil mail poslan zgolj z namenom obvestiti vse zaposlene na  Mestni občini Koper, da se približuje termin za odvoz polnih zabojnikov, kot tudi da jih delavci postavijo na vidno mesto.

Mestna občina Koper je sicer pogodbo s pooblaščenim izvajalcem za prevzem in varno uničenje dokumentacije sklenila leta 2013, v okviru pogodbe pa ima danes v najemu skupno 7 zabojnikov, in sicer za potrebe služb na Verdijevi 10 in Verdijevi 6. Kot dodajajo, se menjava teh zabojnikov vrši enkrat do dvakrat mesečno oz. najmanj na osem tednov. Ravnanje z dokumentacijo (postopki nastanka, varstva, uporabe in arhiviranja gradiva), ki nastane pri rednem delu občinske uprave in celotnega javnega sektorja je sicer urejeno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Uredbo o upravnem poslovanju in internim pravilnikom.

Kot še pojasnjujejo, dokumentacija, ki jo zaposleni odlagajo v zabojnike, zajema tako dokumentarno gradivo kot tudi drugi papirni material in delovno gradivo, ki nastane pri delovanju občine – recimo natisnjena elektronska pošta, delovno gradivo, kopije dokumentov, stari časopisi, pa tudi ves odpadni papir, ki ga v občini ne morejo in ne smejo kar tako odvreči v navadni zabojnik za papir.

 “Nenazadnje moramo skrbeti tudi za varovanje osebnih podatkov, ki jih lahko ti dokumenti oz. papirji vsebujejo,” še dodajajo in pojasnjujejo, da je pravilno ravnanje s papirno dokumentacijo je še toliko bolj pomembno in na udaru po sprejetju nove zakonodaje ter evropske uredbe na področju varovanja osebnih podatkov, kar je ključni razlog, da so na Mestni občini Koper pri vseh postopkih še toliko bolj previdni in dosledni.

Iz vsega zapisanega torej izhaja, da so navedbe oz. namigovanja, da naj bi na Mestni občini Koper po drugemu krogu lokalnih volitev pozivali svoje zaposlene k uničevanju poslovne dokumentacije neresnične, tendenciozne in zlonamerne ter še en poskus več, da se delovanje koprske občine v času županovanja Borisa Popoviča prikaže v negativni luči.