Povečanje zaposlitvenih možnosti: Vsi brezposelni na delovni preizkus

0
725

V delovni preizkus, s katerim želi zavod za zaposlovanje izboljšati zaposlitvene možnosti iskalcev dela, se lahko odslej vključijo vsi brezposelni, prijavljeni pri zavodu, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Delodajalci lahko ponudbe vložijo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. julija.

Doslej so se preizkusa pri delodajalcih, katerih ponudbe so bile izbrane na javnem povabilu, lahko udeležili le brezposelni, ki so dopolnili vsaj 30 let in so bili najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Foto: gateleyplc.com

Spodbudne številke: Več kot 70 odstotkov udeležencev dobilo zaposlitve

Med delovnim preizkusom brezposelni preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu ter si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti. Delodajalci lahko brezposelne spoznajo in preizkusijo v delovnem okolju še pred sklenitvijo delovnega razmerja. Doslej se je po zaključku delovnega preizkusa pri istem ali drugem delodajalcu zaposlilo več kot 70 odstotkov udeležencev programa.

Sredstva javnega povabila so še na voljo, zato lahko delodajalci, ki želijo preizkusiti brezposelne na konkretnem delovnem mestu, predložijo ponudbo na območno službo zavoda, kjer imajo svoj sedež. Sodelujejo lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje javnega povabila.

Foto: websteruonline.com

Pred začetkom: Zaposlitveni načrt in pogodba o vključitvi v program

Za izveden delovni preizkus bodo delodajalcem povrnili ocenjeno vrednost stroškov v višini 206 evrov za udeleženca, delodajalci iz javnega sektorja pa so upravičeni le do povračila dejanskega stroška zdravniškega pregleda kandidatov. Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost, ki se jim izplačata na podlagi njihove dejanske udeležbe v programu.

Delovni preizkus traja od najmanj stotih ur do največ enega meseca. Poteka brez delovnega razmerja in pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. V okvirih dovoljenega števila oseb na delovnem preizkusu lahko delodajalci oddajo več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe zaključeni vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih delovnih preizkusih.

Brezposelni, ki se želijo vključiti v delovni preizkus, se o možnosti vključitve najprej pogovorijo z osebnim svetovalcem ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni. Programa se lahko udeležijo brezposelni, za katere zavod oceni, da je njihova vključitev smiselna. Pred začetkom delovnega preizkusa podpišejo zaposlitveni načrt in pogodbo o vključitvi v program, uspešno pa morajo opraviti tudi zdravniški pregled. V času vključenosti v delovni preizkus jih mora delodajalec obvezno zavarovati za invalidnost in smrt kot posledico poškodbe pri delu.