Ko razvrednotijo naše največje bogastvo

0
1262

Da je zdravje naše največje bogastvo, se ponavadi zavemo šele, ko zbolimo. Pa vendar, ukrepati začnemo takoj in vso svojo pozornost usmerimo v eno samo stvar – v okrevanje. Takrat ni nič pomembnejšega kot to, da ozdravimo in se vrnemo v ustaljen življenjski ritem. Si lahko sploh predstavljate, kako se mora počutiti človek, ki ni v najboljšem zdravstvenem stanju, v javnosti pa se začnejo pojavljati dvomi o tem, ali je sploh bolan?

In “objektivni” mediji brez sramu in slabe vesti, brez stvarnih dokazov in kar na pamet sodijo o zdravstvenem stanju posameznika ter s plasiranjem neresnic zbujajo dvom v javnosti. Morda na sodnih procesih proti koprskemu županu Borisu Popoviču sedijo na ušesih, ko obramba vztraja, da župan nikakor ne želi, da se mu v kazenski zadevah sodi v nenavzočnosti. Še več, sodišču venomer zagotavlja, da se bo narokov aktivno udeleževal takoj, ko mu bo zdravje dopuščalo, saj želi dokazati svojo nedolžnost.

Župan Boris Popovič sodišču venomer zagotavlja, da se bo narokov aktivno udeleževal takoj, ko mu bo zdravje dopuščalo, saj želi dokazati svojo nedolžnost. Foto: arhiv ekoper.si

Potvarjanje resnice in populizmi “objektivnih” medijev

Ampak vsega ne napišejo, saj resnica ni tako zanimiva in bralcev Pristranskih novic ne bi potešila. Ta in temu podobni mediji niti ne napišejo, da sodnica Meri Mikac, nadobudna političarka, tesna prijateljica in goreča podpornica poražene županske kandidatke Polke Bošković, s katero radi skupaj odpotujeta v eksotične kraje, z naroki v nenavzočnosti obtoženega posega v njegovo pravico do aktivne obrambe. Ne omenijo niti, da to, da bo narok potekal kar v nenavzočnosti obtoženega, sodišče sklene kar brez obrazložitve. Pozabljajo tudi, da bi se Meri Mikac lahko potrudila vsaj toliko, da bi spoštovala proceduro in svoje dvome o zdravstvenem stanju koprskega župana razjasnila z naročilom ekspertnega pregleda, s katerim bi pooblaščeni preverili njegovo dejansko zdravstveno stanje.

Najboljši prijateljici. Nadobudna političarka Meri Mikac in propadla političarka Polka Bošković. Foto: arhiv ekoper.si
Ker se vprašanje upravičenosti odsotnosti obtožencev iz zdravstvenih razlogov posebej v odmevnih sodnih procesih zastavlja zelo pogosto, obstaja jasna procedura, s katero se preverja, ali je obtoženec res na bolniški ali pa se zgolj izogiba sojenju.

“Objektivni” mediji se pač raje poslužujejo populizmov in s popolnim razvrednotenjem posameznika in njegovega zdravstvenega stanja zagovarjajo lastno sodbo, v kateri je zapisano, da se župan narokov ne udeležuje, ker želi, da proces zastara. In to izkrivljeno mnenje nato kot edino resnico nevrotično vsiljujejo javnosti.

Se spomnite, da je bila ravno Meri Mikac tista, ki je vlekla enega od procesov, ki jih vodi proti koprskemu županu? Foto: arhiv ekoper.si

Samo na koprskem sodišču: Prepisi se izgubljajo po pisarnah

Naj spomnimo, da je bila ravno Meri Mikac tista, ki je poskrbela za zavlačevanje enega od procesov, ki jih vodi proti koprskemu županu.

Župan Boris Popovič je v začetku junija 2014 vložil nadzorstveno pritožbo zaradi odlašanja z vročitvijo zvočnih prepisov narokov za glavno obravnavo v zadevi Serming z začetka aprila 2014.

Del zvočnih prepisov se je na koprskem sodišču izgubili oz. je ostal pozabljen v fotokopirnem stroju. Resnost pa taka! Po več kot dveh mesecih prošenj, dopisov in telefonskih klicev na sodišče je Meri Mikac zaradi nadzorstvene pritožbe, naslovljene na predsednico koprskega sodišča Darjo Srabotič, uspela obrambi predati manjkajoče gradivo, ki je bilo potrebno za nadaljevanje procesa in izvajanje učinkovite obrambe obtoženega.

Sodnica Meri Mikac je neutemeljeno zavračala izročitev kopij dokumentacije v spisu več kot dva meseca in samovoljno vzela iz sodnega spisa listine ter jih sprva sploh ni želela izročiti zagovornikom župana Borisa Popoviča, s tem pa je kršila pravico do obrambe obtoženega. S svojim ravnanjem je že takrat dokazala svojo pristranskost in nestrokovnost.
Meri Mikac bi se lahko potrudila vsaj toliko, da bi spoštovala proceduro in svoje dvome o zdravstvenem stanju koprskega župana razjasnila z naročilom ekspertnega pregleda. Foto: arhiv ekoper.si

Hitra Meri krši vsa pravila vodenja obravnav in grobo posega v človekove pravice 

Sodnici Meri Mikac je očitno zaradi neštetih postopkovnih napak in zavlačevanj pri sodnih procesih pričela teči voda v grlo. In sedaj si želi mimo vseh postopkov na vsak način na hitro izreči sodbe, ki jih je v svoji glavi sicer spisala že zdavnaj.

Kaotično stanje, ki ga ustvarja sodnica Meri z nestrokovnim vodenjem procesa in pristranskostjo, podkrepljeno z javno izjavo, da do koprskega župana goji osebne zamere, zaradi česar je v enem izmed procesov celo sama zahtevala svojo izločitev, ki pa je bila zavrnjena, zleze pod kožo še tako močnemu posamezniku. Če temu dodamo še ure in ure sedanja na sodiščih ob vseh ostalih službenih obveznostih ter potvarjanje resnice t. i. objektivnih medijev, postane kaj hitro jasno, da se lahko še tako močna oseba zlomi. In zboli. In ko zboli, mu tega ne priznajo in tudi nočejo uporabiti vseh sredstev, s katerimi bi lahko preverili njegovo dejansko zdravstveno stanje. In krog je sklenjen. *