Znan je izvajalec projekta parkirne hiše pod Muzejskim trgom

0
1793
Koper, 25.10.2015 Muzejski trg, zarašèen trg in arheološke iskopanine

Podzemno parkirno hišo pod Muzejskim trgom v Kopru bo gradilo gradbeno podjetje CGP iz Novega Mesta. Občina je izvajalca, ki bo naložbo realiziral skupaj s CGP-ING in Clipplus, izbrala v okviru postopka konkurenčnega dialoga, pogodba je bila sklenjena v te dni.

Izbrani izvajalec bo sedaj začel s pripravo projektne dokumentacije in postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja, sledi sama izvedba projekta. Če gre vse po načrtih bi se lahko gradbena dela začela jeseni, podzemna parkirna hiša pod Muzejskim trgom v Kopru pa bi svoja vrata lahko odprla konec leta 2019.

Muzejski trg v Kopru bo že v kratkem začel spreminjati podobo – podzemna parkirna hiša z vhodom s Kopališkega nabrežja naj bi bila namenu predana konec leta 2019.

Naložba predvideva gradnjo podzemne parkirne hiše v treh etažah, v kateri bo prostora za 468 avtomobilov, vhod bo urejen s Kopališkega nabrežja. Prvo etažo s 156 parkirnimi mesti, bo občina ponudila na trgu, preostali dve etaži pa bo v upravljanje predala javnemu podjetju Marjetica Koper. Vrednost naložbe, ki znaša dobrih 6,6 milijona evrov, bo v celoti financirala koprska občina, ki je del sredstev že predvidela v proračunu za leto 2017.

Podjetje CGP iz Novega Mesta je poleg tega v okviru razpisa z občino sklenila pogodbo za nakup objekta nekdanjega Tomosovega bloka v vrednosti dobrih 2,5 milijona evrov, v katerih nameravajo urediti stanovanja, hkrati se je s pogodbo zavezala odkupiti 40 parkirnih mest v spodnji etaži parkirne hiše, ki bi zadostila parkirnim potrebam uporabnikom te nepremičnine.

Nekdanji Tomosov blok v centru Kopra bodo prenovili in v njem uredili lična in moderna stanovanja.

Gradnja parkirne hiše na Muzejskem trgu je tudi prvi korak k uresničevanju celostne prometne strategije, ki predvideva postopen umik avtomobilov iz ožjega mestnega jedra in celovito ureditev mirujočega prometa z zagotovitvijo ustreznejših parkirnih površin predvsem za stanovalce. Načrtovanje podzemnih parkirnih površin je med drugim ključno tudi pri nadaljnjem razvoju historičnega dela mesta, saj je na ta način mogoče pridobiti dodatne površine, namenjene bolj trajnostni in okolju prijazni rabi.