Razširitev parkirišč in nova talna signalizacija

0
725

Mestna občina Koper je v sodelovanju z Marjetico Koper obnovila talno signalizacijo na določenih parkiriščih, predvsem tam, kjer je bilo parkiranje manj udobno zaradi preozkih parkirnih boksov.

V okviru letošnje faze prenove je bila preurejena talna signalizacija na vseh parkiriščih za koprsko tržnico in parkirišču za Banko Koper. Najpomembnejša novost za uporabnike je povečana širina parkirnih mest na 2,40 do 2,50 metra, kar bistveno izboljšuje dostopnost za voznike. Parkirišča se dejansko prilagajajo novim dimenzijam avtomobilov, ki so danes večji kot v preteklosti, ko so se načrtovala javna parkirišča. Z razširitvijo parkirnih boksov se je sicer zmanjšalo število parkirnih mest, in sicer za skupno 50 na vseh parkiriščih na območju mestne tržnice in 30 na parkirišču za Banko Koper. Mestna občina Koper je pri prenovi dala prednost uporabnosti parkirnih mest, še zlasti v luči dobro urejene mreže javnega parkiranja.

Foto: Vojko Rotar

Prijetna novost v Kopru so tudi prva štiri „družinska parkirišča“ na javnih parkiriščih, ki so umeščena na parkirišču za koprsko tržnico in so namenjena družinam z majhnimi otroki. Ta parkirišča so po dimenzijah še za 20 % večja od preostalih in omogočajo lažji vstop in izstop iz avtomobila tudi majhnim otrokom in pripomočkom kot so sprehajalni vozički.

Novost, ki je za uporabnike javnih parkirišč pomembna je spremenjena barva talne signalizacije. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17) namreč spreminja barvo plačljivih modrih parkirnih prostorov v bele. Trajne označbe na prometnih površinah so bele barve, medtem ko bodo z modro barvo po novem označena le parkirna mesta in območja parkirišč, namenjena kratkotrajnemu parkiranju.

Prometno signalizacijo je treba uskladiti najpozneje do 6. julija 2026, se je pa Mestna občina Koper odločila izvesti obnovo talne signalizacije sproti, po rednem letnem programu vzdrževanja, ki ga izvaja Marjetica Koper.