Štiripasovnica nared do septembra

0
1727

Cestno podjetje Koper je včeraj začelo z deli za ureditev nedokončanega odseka Ankaranske ceste, od krožišča pri Supernovi 1, do krožišča pri Tuš Planetu.

Gre za makadamski cestni odsek, ki ni bil zaključen ob izgradnji nove Ankaranske vpadnice leta 2011, zaradi česar sta se dva vozna pasova v tem približno 300 metrov dolgem odseku zožala v enega.

Foto: Vojko Rotar

Dokončanje Ankaranske vpadnice je ena od obveznosti, ki jih je julija lani sprejela Direkcija RS za infrastrukturo (DRSC), v štiripartitnem Dogovoru o razširitvi Bertoške vpadnice v štiripasovnico, ki so ga sopodpisale še Mestna občina Koper, Ministrstvo za infrastrukturo in Družba za avtoceste v RS.

Foto: Vojko Rotar

DRSC bo krila večji del investicije, in sicer 426 tisoč evrov, razliko v višini 179 tisoč evrov bo prispevala Mestna občina Koper, ki bo s temi sredstvi zagotovila izgradnjo kolesarske steze, pločnika in postavitev javne razsvetljave.

Ob tem je treba dodati, da je Mestna občina Koper že pred leti sofinancirala projektno dokumentacijo za zaključek izgradnje odseka ter vsa dela za predobremenitev zemljišča in izgradnjo kanala za meteorno kanalizacijo.

Odsek nared do začetka septembra. Foto: Vojko Rotar

Rok za dokončanje del je 150 dni, izvajalec del CPK načrtuje, da bo odsek prevozen do začetka septembra.