Kdaj in kako izobešamo zastave?

9
31414

V skladu z Zakonom o praznikih dela in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji in Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi in v skladu z občinskim Odlokom o grbu, znaku, zastavi in drugih elementih celostne podobe Mestne občine Koper zastave ob državnih praznikih praviloma izobešamo na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, na drugih javnih objektih kot so univerze, šole, zdravstveni domovi in podobno ter seveda na stanovanjskih hišah in drugih primernih krajih ter na raznih prireditvah, javnih shodih, športnih in kulturnih tekmovanjih ter drugih pomembnih dogodkih. »Zakonske izjeme, ko zastav ne izobešamo, so krščanski prazniki ter 1. in 2. januar ter 31. oktober in 1. november«, pojasnjuje vodja protokola Mestne občine Koper MariaLuisa Maier-Sponza.

Sicer se zastava praviloma izobesi na dan pred praznikom in se umakne naslednji dan po prazniku oziroma prvi delovni dan po prazniku, lahko pa je stalno izobešena, ko gre za označevanje poslopij, v katerih so sedeži ministrstev ali drugih državnih organov ali organov lokalnih skupnosti.

Nekaj osnovnih pravil

Pri postavitvi zastav moramo biti pozorni na vrstni red časti. »Zastava RS se izobeša poleg kakšne druge zastave tako, da gledano s strani opazovalca, je vedno izobešena na levi strani«, dodaja Maier-Sponza. Izjemoma sme biti zastava RS na desni strani zastave tuje države ali mednarodne organizacije, ko je ta zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije. Če pa je zastava RS izobešena skupaj z dvema ali več drugimi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo RS postavljen pred drogovi teh zastav. V primeru, ko je zastava RS izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, pa mora biti zastava RS vedno v sredini. Če imamo prireditev, na kateri želimo izobesiti več zastav, mora slovenska zastava zasedati častno mesto, poleg nje mora biti zastava evropske skupnosti, zastave ostalih držav pa izobesimo po abecednem vrstnem redu.
Pozorni moramo biti tudi na pravilno postavitev. Ko je zastava izobešena na navpičnem, poševnem ali vodoravnem drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: bela, modra, rdeča, grb pa mora biti – gledano od spredaj – na levi strani zastave v levem zgornjem kotu ob drogu. Ko je zastava izobešena navpično na drogu, položena ali se jo nosi v vodoravni legi, mora biti – gledano od spredaj – bela barva na levi strani in grb v levem zgornjem delu zastave.
Poleg tega moramo vedno poskrbeti, da z zastavami ravnamo spoštljivo in da zastave niso poškodovane ali dotrajane. Če pa se boste pri izobešanju zastav znašli v zadregi, se za pomoč seveda lahko obrnete na službo za protokol Mestne občine Koper.
Zastave izobešamo ob naslednjih praznikih:

– 8. februar – Prešernov dan oz. slovenski kulturni praznik
– 27. april – dan upora proti okupatorju
– 1. in 2. maj – praznik dela
– 25. junij – dan državnosti
– 17. avgust – združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (ni dela prost dan)
– 15. september – dan vrnitve Primorske k matični domovini (ni dela prost dan)
– 23. november – dan Rudolfa Maistra (ni dela prost dan)
– 26. december – dan samostojnosti in enotnosti.
Zastave RS ne izobešamo na naslednje praznike in dela proste dneve:
– 1. in 2. januar – novo leto
– 1. november – dan spomina na mrtve
– velikonočna nedelja in ponedeljek
– binkoštna nedelja
– 15. avgust – Marijino vnebovzetje
– 31. oktober – dan reformacije
– 25. december – Božič

9 KOMENTARJI

 1. Spoštovani,

  navodila glede izobešanja zastav so povsem napačna in celo protizakonita.

  V videu gospa Maier-Sponza povsem napačno interpretira izobešanje v polkrogu. Hierarhija zastav je naslednja: SVN, EU, IT, MOK.
  V polkrogu jih moramo izobesiti takole: zastava Republike Slovenije se, gledano od spredaj proti sredini, izobesi v sredini polkroga levo, v sredini polkroga desno zastava Evropske unije, ostale pa izmenično po vrstnem redu hierarhije levo od zastave Republike Slovenije in desno od zastave Evropske unije. Torej italijanska levo od slovenske in občinska desno od evropske.

  In še 17. člen Zakona o grbu, zastavi in himni SVN, ki pravi, da če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča, grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu.
  Torej je navpično izobešanje zastave z belo barvo ob drogu, ki ga omenja gospa Maier-Sponza, protizakonito.

  S spoštovanjem,
  Aleksander Hribovšek

 2. Spoštovani gospod Hribovšek, zahvaljujem se vam za komentar.
  Moram priznati, da je pri polkrožnem izobešanju kar veliko dilem, še posebej, ko je v polkrogu en nosilec sredinsko postavljen, kar pomeni, da izrazito izstopa iz polkroga, zastave pa so štiri, kot v našem primeru. Če bi bili nosilci v vodoravni vrsti, ne bi bilo pomislekov. Gotovo ste si ogledali posnetek, zato veste , o čem govorim. Na našem poslopju je namreč pet nosilcev v polkrogu, sredinski je postavljen popolnoma centralno in izstopa. Torej je to častno mesto, na katerem je izobešena slovenska zastava. Upoštevala bom vašo pripombo, saj smo dobili potrditev tudi iz državnega protokola, zato smo zamenjali postavitev zastave EU in manjšinske zastave.
  Osebno sicer menim, da zaradi nosilca, takega kot je, pride zastava EU v podrejeni položaj. V prihodnje bomo razmislili o morebitni zamenjavi nosilcev.

  Glede postavitve ob drogu, za katero pravite, da smo dali napotek, ki je protizakonit. Govorili smo o vertikalnem izobešanju zastave, ki ga sicer zakon ne predvideva, ne pa o prosto visečem izobešanju. Opažamo, da slovensko zastavo velikokrat izobesijo tudi vertikalno na »narobe L« nosilcih. Ali pa jo izobesijo kar čez okno ali balkon. V tem primeru mora biti bela barva na levi strani, grb v zgornjem levem kotu. Čeprav te postavitve ne priporočamo, je vseeno prav, da v primeru, ko se ji ne moremo izogniti, zastavo kljub temu prav obesimo.

  Še enkrat se vam zahvaljujem, da ste se odzvali. Z lepimi pozdravi.
  Marisa Sponza

 3. Dober dan!

  Občine, v katerih živi italijanska narodna skupnost, so dolžne izobešati tudi njeno zastavo. Le ta je dejansko italijanska narodna zastava. Žal niti zakon, niti uredba ne navajata, kje je njeno mesto, če so uporabljene zastave Slovenije, EU, narodne skupnosti in mestne občine ali občine. Ker razpored zastav tudi pojasnjuje, kje se kaj dogaja, kdo je prisoten in od kod, nastopi pri razporejanju preje navedenih štirih zastav izjema. Po zastavi Slovenije (slovenska je slovenska narodna zastava) je na drugem mestu zastava italijanske narodne skupnosti, potem EU in MOKP. Zakaj? Ker v koprski občini ni na obisku nekdo iz Italije, ampak italijanska narodna skupnost živi na njenem ozemlju. Na to pomanjkljivost v uredbi sem kot operativni zastavoslovec opozoril protokol Republike Slovenije, ki je z dopisom 20. oktobra 2009 potrdil moj predlog in njegovo utemeljitev in ga posredoval v vednost tudi generalnemu sekretariati Vlade Republike Slovenije. Že pred leti sem vas opozoril, da imate v pisarni župana na kovinskih nosilcih narobe navpično obešeno zastavo Slovenije ter MOKp ter italijanske narodne skupnosti. Zastave Slovenije se ne sme nikdar obešati navpično in na njej grb ne sme nikdar ležati.
  Prisrčen pozdrav!

 4. Pozdravljeni!

  Zanima me, če se Slovenska zastava na dan samostojnosti izobesi na dan pred praznikom, to je 25.12.2015, na ta dan, ali pa se je sploh ne izobesi.

  Hvala in lep pozdrav.

  Gašper K.